Navigace

Obsah

Kaple Nejsvětějšího Vykupitele, Radim u Kolína

Památkově chráněná pseudogotická kaple vystavěná v letech 1891–92 dle plánu architekta Josefa Mockera nákladem Jana z Lichtenštejna. Vysvěcena byla 22. června 1893 kardinálem J. E. Schönbornem. V letech 2015-16 prošla kaple kompletní rekonstrukcí interiéru a exteriéru.

Kaple Nejsvětějšího Vykupitele RadimKaple je obdélná stavba s trojboce ukončeným presbytářem, postavená z pískovcových kvádrů. Okna jsou hrotitá, bez kružeb. Před západním průčelím je představěna předsíň s kamenným lichtenštejnským znakem nad vchodem. Vedle vchodu do kaple stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého.

Loď kaple je sklenuta třemi poli křížové žebrové klenby, presbytář jedním polem. Vnitřní zařízení je pseudogotické, současné se stavbou. Hlavní oltář je od řezbáře V. Mráze. V presbytáři je vsazena deska s nápisem: Tato kaple postavena jest za panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. nákladem Jeho Jasnosti Jana z Lichtensteinu léta Páně MDCCCXCII.

Kaple je v majetku obce, která ji odkoupila od rodiny Bukovských, a spadá pod správu Řimskokatolické farnosti Pečky v Kolínském vikariátu. Bohoslužby se konají třetí sobotu v měsíci od 14:30 hodin v období platnosti letního času a od 15:00 hodin v období letního času.

Konají se zde pravidelné adventní koncerty pro obyvatele Radimi.

 

Prohlášení za památku

Kaple byla zapsána 21. června 2006 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 101702.

Pronájem kaple - svatby

Od jara 2017 je možné nově rekonstruované nádherné prostory Kaple Nejsvětějšího Vykupitele využít pro svatby či křtiny. Pro informace o pronájmu Kaple kontaktujte Obecní úřad Radim.

Přihláška - rezervace kaple

Kaple Nejsvětějšího Vykupitele Radim u Kolína Interiér Kaple Nejsvtějšího Vykupitele Kostel v Radimi Kaple Radim u Kolína Socha sv. Jana Nepomuckého Kaple Radim - adventní koncert

Svatba v kapli, kostele, Radim u Kolína